Amightywind ProfesieŽ wat aan Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
gegee is, word nou in Afrikaans vertaal

Let wel, daar is alreeds 123 profesieŽ op die Amightywind webwerf vrygestel.
Amightywind webwerf
Dit wat hier beskikbaar is, is tot en met nou toe in Afrikaans vertaal.
(Die profesieŽ word van eerste na laaste genommer)

Indien jy gewillig is om ons te help met die profesie vertaling van engels na afrikaans,
laat weet ons asseblief.

Indien jy gewillig is om die profesieŽ in jou eie taal in Afrika te vertaal, kontak ons dan asseblief, dit is nodig dat daar genoeg mense in Afrika, met hierdie profesieŽ bereik word.
Kontak ons hier


Amos 3:7
Want YAHUVEH doen niks tensy HY SY raadsbesluit aan
SY dienaars, die profete, geopenbaar het nie.


2 Petrus 1:21
want geen profesie is ooit deur die wil van Ďn mens voortgebring nie,
maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

Openbaring 1:3
Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat
dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Lees Jeremia 28:9
As 'n profeet se profesie in vervulling gaan, dan sal daardie
profeet bekend staan as 'n profeet, wie GOD YAHUVEH waarlik gestuur het.Kliek op die bostaande prentjie en besoek die webbladsye met bewyse dat die onderstaande
Amightywind propfesieŽ in vervulling gegaan het, en wel vanuit die Hemel gespreek word
deur YAHUVEH GOD en SY Seun YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH (Heilige Gees).Ander vertalings

Die Getuienis van Apostel en Profeet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Is Jy Selfvoldaan In Jou Eie Verlossing?


Vertaalde Afrikaanse ProfesieŽ

Des 1996 1) OORDEEL BEGIN BY DIE HUIS VAN YAHUVEH!
Jan 1997 2) MY TOORN IS GROTER AS MY LIEFDE!
Jan 1997 3) PASOP VIR DIE SATANIESE VESTINGS IN DIE KERKE!
Feb 1997 4) MOENIE MOED VERLOOR AS JULLE MY NIE LANGS JULLE SY KAN VOEL NIE!
Mrt 1997 5) JULLE IS MY VERBORGE SKAT, JULLE IS MY VERBORGE WAPEN
Mei 1997 6) EERS WEEN EK, DAN IS EK KWAAD!
-------------- 7) HOU STYF VAS AAN DIE SOOM VAN MY KLEED!
Mei 1997 8) SAL JULLE BEWYS DAT JULLE MY LIEFHET?
Okt 1997 9) PREEK DIT, ONDERRIG DIT BEWEEG ANDER OM DIT TE GLO!
Des 1997 10) NEEM TERUG WAT SATAN GESTEEL HET!
-------------- 11) STAAN OP, PRAAT, Sê AAN DIE DUIWEL OM STIL TE BLY IN MY NAAM!
-------------- 12) DOGTERS MET 'N ROEPING KOM NA VORE!
Jan 1998 13) VERTEL VIR HULLE MY KIND, VERTEL HULLE NAMENS MY!
Apr 1993 14) AMERIKA, TOON BEROU, DIE BLOED IS OP JULLE HANDE!
Feb 1998 15) DIT IS EEN MINUUT VOOR MIDDERNAG, YAHUSHUA KOM IN DIE MIDDERNAG UUR!
Feb 1998 16) MOENIE MY PROFETE MUILBAND NIE!
Mrt 1998 17) JULLE WORD VERANTWOORDELIK GEHOU VIR DIT WAT JULLE WEET!
Mrt 1998 18) PASOP VIR DIE SLUIER VAN DUISTERNIS WAT VAN DIE HEL KOM!
Apr 1998 19) GOOI AF JULLE DONKER SLUIER VAN PYN, MY KINDERS, MY KLEINODE!
Mei 1998 20) PASOP VIR DIE GRUWEL VAN NUWE SWART KOKENDE BLOEDPLAAG WAT GAAN KOM!
Aug 1998 21) IS JULLE GEREED VIR 'N SKOK? GABRIËL HET SY TROMPET GEBLAAS!
Aug 1998 22) GELIEFDES, MOENIE SELF JULLE GROOTSTE VYAND WORD NIE!
Aug 1998 23) LAAT MY MENSE GAAN, WANT JULLE KEN MY NIE EERS NIE!
Nov 1998 24) Deel 1 - PASOP, DIE ARK SE DEUR EN BOEK VAN DIE HEIDENE MAAK TOE!
Nov 1998 24) Deel 2 - PASOP VIR DIE SUURDEEG VAN DIE FARISEËRS!
Des 1998 25) AMERIKA, MY HAND IS OP JOU!
Jan 1999 26) HOOR MY, VREES MY, GLO MY!
Jan 1999 27) YAHUSHUA SAL OP 'N SABBAT TERUGKEER. HERRYS VROUE APOSTELS EN PROFETE!
Jan 1999 28) IS JY EEN VAN MY WEGGESTEEKTES?
Feb 1999 29) WEE DIE WOLWE IN SKAAPSKLERE!
Feb 1999 30) PASOP EK SAL DOEN WAT JULLE NIE SAL DINK NIE, OP 'N TYD WAT JULLE NIE SAL DINK NIE, OP 'N MANIER WAT JULLE NIE SAL DINK NIE!
Mrt 1999 31) JULLE PASGA ('PASSOVER') WOON WAAR JULLE GELOOF WOON!
Apr 1999 32) PASOP VIR DIE GOUDKOORS HERLEWING!
Apr 1999 33) DIE GRUWEL, DIE GRUWEL, DIE GRUWEL SOOS DIT IN DIE TYD VAN HITLER WAS, SO SAL DIT WEER WEES!
Mei 1999 34) DIE MURE VAN JERIGO SAL WEER VAL!
Mei 1999 35) VERRAAI MET 'N SOEN!
Aug 1999 36) EK IS NIE NET JULLE GOD VAN GISTER EN VANDAG NIE, MAAR OOK MORE EN SELFS IN DIE DONKERSTE UUR!
Okt 1999 37) SeŽn en Bid Vir Die Vrede Van Jerusalem!
Jun 2000 38) ROOI PLAAG DROOM
Aug 2000 39) GESALFDE HEILIGE ARENDE, KOM VORENTOE
Sep 2000 40) MOENIE DEEL WEES VAN DIE VALSE BRUID NIE, INDIEN JULLE IS ... VLUG!
Sep 2000 41) SAL MY WARE BRUID ASSEBLIEF OPSTAAN!
Des 2000 42) GEE OOR!!! VYANDE VAN MY, LAAT VAL JULLE WAPENS, BEIDE GEESTELIK EN VLEESLIK!
Feb 2001 43) Deel 1 - EK IS’ GOD, DIE POTTEBAKKER, JULLE IS MY KLEI! MY GAWES IS NIE TE KOOP NIE!
Nov 2001 43) Deel 2 - WIE KIES JULLE OM JULLE ĎPOTTERí TE WEES, VIR MY, YAHUVEH OF HARRY POTTER!
Okt 1998 44) STAAN OP WAGTERS OP DIE MURE!
Nov 1999 45) SOLDATE WAT GOLIATTE VERSLAAN, STAAN OP MY SEUNS SOOS ĎN GEES VAN KONING DAWID!
Mrt 2001 46) WAARSKU DIE VYANDE EENMAAL EN AS HULLE NIE LUISTER NIE, S  HULLE MOET DIE DAE AFTEL VOORDAT YAHUVEH SE WOEDE VAL!
Apr 2001 47) OM VOORAF GEWAARSKU TE WORD, IS 'N PROSES OM VOORAF TOEGERUS TE WORD MET DIE WAPENRUSTING, VIR 'N TYD SOOS HIERDIE!
Mei 2001 48) YISRAEL, JULLE VYANDE WIL HÊ DAT JULLE ANDER SE BLAAM MOET DRA!
Okt 2001 49) WEES VERSIGTIG, JULLE IS SOOS SKAPE WAT NA DIE SLAGPALE GELEI WORD!
Okt 2001 50) Hoor, O Yisrael! DIE KRAG! DIE KRAG! DIE KRAG! Is in YAHUVEH se NAAM!
Nov 2001 51) DIE TROMPET ROEPING VIR DIE 144 000. MOENIE BANG WEES NIE, MY GELIEFDE KLEIN MENSIES, EK IS BESIG OM ĎN STANDAARD OP TE RIG TEEN DIE BOSE!
Nov 2001 52) DIE TROMPET ROEPING VIR DIE WAT WEGGESTEEK IS. EK, VADER YAHUVEH SAL JULLE WEEREENS VERLOS!
Mrt 2002 53) EK HET AAN JULLE DIE OORWINNING GEGEE!
Apr 2002 54) DIT IS NOU DIE TYD! Bly Gefokus, Wees Gehoorsaam Aan Julle Generaal En Volg Nou MY Bevele!
-------------- 55) WAARSKU DIE MENSE, VERWOESTING GAAN KOM!
Jun 2002 56) WAARSKU HULLE! HOE MIN VAN HULLE SAL LUISTER.
Jun 2002 57) WEES VERSIGTIG VIR DIE "TROJAN HORSE"!
Sept 2001 58) AMERIKA, BEROU OF VERGAAN! VOORDAT DIT TE LAAT IS!
Aug 2002 59) EK GAAN NIE VIR ĎN ONGEHOORSAME BRUID KOM NIE!
Aug 2002 60) KRUIP WEG, MY KINDERS, NET VIR ĎN RUKKIE LANGER!
Sept 2002 61) WAAR IS AL MY HEILIGE MENSE WAT HULLE HEILIGE HANDE VIR MY, YAHUVEH, OPLIG!
Sept 2002 62) DIE KONING KOM!
Sept 2002 63) O ISRAEL, WAAR IS JOU BLOED OFFER?
Okt 2002 64) SÊ VIR MY KINDERS OM TE VLUG UIT DIE KERKE VAN BABILON!
Nov 2002 65) MAAK GEREED! MAAK GEREED! MAAK GEREED! WEES VOORBEREID, DIE BOSE DAE IS OP JULLE!
Des 2002 66) Blaas die trompet en waarsku, YAHUSHUA kom nie vir die Kerk nie, maar vir SY BRUID!
Des 2002 67) Daar Gaan Meteoriete Kom Wat Verwoesting Sal Saai, Bid Sodat Die Oordeel Uitgestel Sal Word!
Des 2002 68) WAAG DIT OM MY, YAHUVEH TE SPOT!
Jan 2003 69) DAAR SAL 'N TYD KOM WANNEER DIE BEWAKERS VERVANG SAL WORD!
Jan 2003 70) WAT SAL YAHUVEH DOEN WANNEER ONGELUK BY JOU DEUR KOM AANKLOP?
-------------- 71) WAT VERSEňL WAS, WORD NOU BEKEND GEMAAK!
Jul 2003 72) Planeet X!
Jun 2004 73) OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL!
Jun 2004 74) EK, YAHUVEH HET OORLOG OP DIE AARDE, VANUIT DIE HEMEL VERKLAAR!
-------------- 75) EK, YAHUVEH Wil julle Heilig Maak en julle ontmoet in julle "Sukkot" (EK beveel julle om MY Heilige Dae te Eer en te Onderhou!)
Sept 2004 76) GELIEFDE BRUID VAN YAHUSHUA, STAAN OP EN MAAK JULLE SELF GEREED, JULLE BRUIDEGOM IS OP PAD!
Jan 2005 77) Aanskou! EK, YAHUVEH Stuur Jou Voort Met 'n Nuwe Salwing Vir Die Pinkster Kerke, Vir Die Wat Wil Glo En Ontvang!
-------------- 78) SEALED FOR FUTURE RELEASE!
-------------- 79) EK, YAHUVEH S , 'MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!'
Jan 2006 80) BRUID VAN YAHUSHUA, BID DAT EK, YAHUVEH, JULLE VYANDE NA DIE PARSKUIP VAN MY WOEDE SAL STUUR
Jan 2006 81) O, Yisrael! EK, YAHUVEH, WYS JULLE TEREG!
-------------- 82) Laaste Roeping Van Die Bruid van YAHUSHUA HA MESSIAS!
Mrt 2006 83) EK, YAHUVEH, S  "MAAK GEREED! DIE EINDE IS NABY"
Mrt 2006 84) EK, YAHUVEH, S  "PASOP VIR DIE ILLUSIE"
------------- 85) SKREE DIT VANAF DIE HUISE SE DAKKE! SKREE DIT VIR DIE WERELD! KOM VORENTOE, INTERNASIONALE BRUID VAN YAHUSHUA!
Des 2006 86) WEG VAN MY, JOU ONGEHOORSAME SOGENAAMDE BRUID!
Aug 2006 87) ISRAEL, O ISRAEL, HOOR O ISRAEL, JERUSALEM EN DIE RES VAN DIE W RELD, WAT EK, YAHUVEH, WIL S !
Okt 2006 88) EK YAHUVEH, SPEEL MET MY VYANDE!
Jan 2007 89) GEHEIME VAN DIE RUACH HA KODESH (HEILIGE GEES).
Feb 2007 90) WAT IS DIE NAAM VAN DIE RUACH HA KODESH (HEILIGE GEES)?
Okt 2007 91) JOHN HAGEE, EK YAHUVEH sê jy is gedoem!
Okt 2007 92) Wees vrolik, EK YAHUSHUA HA MASHIACH, is die enigste GOEIE HERDER en EK slaan die wolwe sodat hulle weggaan!
Des 2007 93) 2008 Sal 'n Oorlog Wees Soos Nog Nooit Tevore, Teen Die Valse Profete Van Baäl!
Des 2007 94) EK, YAHUVEH, SÍ, Moenie MY Woede Onderskat nie, Want Dit Word Aangevuur Soos ĎN Briesende Hel.
Apr 2008 95) YAHUSHUA ha MASHIACH SÍ, Neem Op Julle Wapens, EK LEWE!
Mei 2008 96) YAHUVEH SÍ, Dit is die Jaar van Welbehae (Jubeljaar), Gooi Julle Dooie Gewig Af!
Mei 2008 97) Die 'Wildfire in Africa' Sal Aangaan!
Mei 2008 98) Die Ewigheidsvlam is weer in Afrika aangesteek!
Mei 2008 99) EK YAHUVEH Is Besig Om MY Geduld Met Julle Af Te Tel!
Jul 2008 100) Hebreeuse Vertaler, Kom Na Vore in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH!
Okt 2008 101) EK, YAHUVEH Sê, "Julle Dade Praat Harder As Julle Woorde"
Okt 2008 102) "DIS NET 'N KWESSIE VAN TYD"
Nov 2008 103) EK, YAHUVEH, OORDEEL JULLE VOLGENS JULLE VRUGTE!
Nov 2008 104) W RELD, PASOP VIR DIE DIKTATOR VAN DIKTATORS!
Des 2008 105) EK,YAHUVEH S , EK gaan in 2009 alles skud wat geskud kan word!
Jan 2009 106) EK, YAHUVEH, SÍ, MAAK SKOON JOU HUIS!!!
Feb 2009 107) Hou Vas! Hou Vas! Hou Vas! Moenie Julle Salige Hoop Verloor nie!
Mar 2009 108) EK, YAHUVEH SAL BINNEKORT DIE GEES VAN VERNIETIGING OP AARDE LOSLAAT!
Mar 2009 109) EK, YAHUVEH, SÍ, Dankie vir Julle Getrouheid!
Apr 2009 110) MY Skape Moenie Julle Kwel of Bekommer Nie, Want EK Dryf die Wolwe Weg!
Jun 2009 111) EK, YAHUSHUA MASHIACH Vergun Julle ĎN HEILIGE Egskeidingsgebod, Vir Diegene Wat Dit Nodig Het.
Jul 2009 112) Moenie Fokus Op Diť Wat Geval Het Nie!
Jul 2009 113) So Spreek YAHUSHUA ha MASHIACH, Sal Jy MY Toelaat Om te Skei Wat MY Hand Nie Saamgebind Het nie?
Sep 2009 114) Die New Zealand Baba Is Uit die Dood Opgewek!
Okt 2009 115) Pasop Vir Die TotalitÍre Diktatorskap Wat Na Amerika En Die WÍreld Toe Kom!
Okt 2009 116) Julle Moet Geloof-Waterlopers Wees!
Feb 2010 117) EK, YAHUVEH SÍ, ďOordeel is Vasgestel!Ē
Jun 2010 118) Pasop! Die Groot Verdrukking Is Net Ďn Asemteug Ver
Jan 2011 119) 2011 Ďn Oproep Om Te Berou Of Om te Vergaan, YAH Het Jou Nommer!!!
Okt 2011 120) MOENIE MOED OPGEE NIE! MOENIE TOU-OPGOOI NIE! SUKKOT RESTOURASIE PROFESIE!
Des 2012 121) IS YAHUSHUA NET REDDER OF IS HY HERE GOD ALMAGTIG VAN JOU LEWE?
Jan 2013 122) JY KAN NIE DIE POORTE VAN DIE HEMEL MET JOU HANDE AFBREEK NIE!
Nov 2013 123) VERWOESTING GAAN KOM! VERWOESTING IS HIER!
-------------- 124) SEALED FOR FUTURE RELEASE!
Sep 2015 125) BLOED ROOI MAAN! DRINGENDE WAARSKUWING! (BLY IN JULLE HUISE & BID)
Apr 2016 126) GOD SE TOORN OOR HIERDIE W RELD STAAN OP DIE PUNT OM UITGESTUUR TE WORD! MOENIE MY BABAS, BRUID, UITVERKORENES EN UITGEKIESTES SKADE AANDOEN NIE!
Apr 2016 127) DIE ROOI-SEE DEURGANG VIR AMIGHTYWIND BEDIENING. Elisheva Eliyahu se uittog en Ezra verreis as Apostel
Junie 2016 128) Shavu'ot Profesie 2016, Die Hemel Jubel Oor die Nuwe AmightyWind Leierskap!
Julie 2016 129) PASOP VIR DIE TOORN VAN DIE LAM! YAHUSHUA BRING SY SKEIDENDE SWAARD!
Jul 2016 130) YAHUSHUA verskyn aan Elisheva Eliyahu as die Roos van Sharon!!!Ē
Jul 2016 131) DONALD TRUMP SPRING OP SOOS SPRINGMIELIES!Ē