AfricaForYAHUSHUA is die Suid Afrika en Afrika tak van die
"Almightywind Wildfire Last Chance Ministry©"
YAHUSHUA (JESUS) SE WEDERKOMS IS NABY! HY sê HY is besig om die dae af te tel.

YAHUSHUA (Jesus) sê, "Skree dit vanaf die 'Africa For YAHUSHUA' webwerf! Wys die fotos en sê vir die mense. Alhoewel Afrika die donker kontinent genoem word, wil EK dit die kontinent van Lig noem!"
Profesieë, drome, visioene, getuienisse, wonderwerke, skrif in die bybel..
YAHUSHUA (Jesus) says, "Shout it from the 'Africa For YAHUSHUA' website! Show the pictures en tell the people: Although Africa is called the dark continent I desire to call it the continent of light!"
Prophecies, dreams, visions, testimonies, miracles, bible scriptures..
AfricaForYAHUSHUA is the South African and African branch of the
"Almightywind Wildfire Last Chance Ministry©"

YAHUSHUA (JESUS) IS COMING SOON! HE tells us that HE is busy counting the days.